Na czym polega bezgotówkowa naprawa auta po wypadku?

Obowiązkiem każdego właściciela samochodu jest wykupienie polisy OC, która stanowi zabezpieczenie finansowe poszkodowanych w razie wypadku lub kolizji drogowej. Jeśli auto ulega uszkodzeniu, ubezpieczyciel sprawcy jest zobowiązany do likwidacji zaistniałej szkody. Jedną z form zadośćuczynienia jest wypłata odszkodowania. Jednak nie w każdym przypadku likwidacja szkody ma charakter gotówkowy.

Co warto wiedzieć o bezgotówkowej likwidacji szkody z OC?

Jeśli poszkodowany decyduje się na otrzymanie gotówki w ramach odszkodowania, na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za znalezienie warsztatu samochodowego i naprawa uszkodzonego pojazdu. Natomiast w sytuacji, kiedy poszkodowany nie chce bądź nie może samodzielnie zająć się sprawami związanymi z naprawą samochodu, może skorzystać z usługi bezgotówkowej likwidacji szkody. Wówczas to ubezpieczyciel sprawcy ponosi koszt zarówno transportu auta do wybranego przez siebie warsztatu, jego naprawy, jak i dostarczenia właścicielowi. W tym wariancie poszkodowany nie otrzymuje jednak ani złotówki.

Czy bezgotówkowa likwidacja szkody zawsze jest możliwa?

Aby dowiedzieć się więcej o naprawie auta po wypadku w Białej Podlaskiej, zapraszamy do kontaktu. Warto bowiem mieć świadomość, że istnieją okoliczności, w których nie będzie można skorzystać z bezgotówkowej formy likwidacji szkody z OC. Dzieje się tak wtedy, gdy szkoda zostaje oceniona jako całkowita. Oznacza to, że koszt naprawy byłby wyższy od wartości samochodu w chwili zdarzenia. Właściciel takiego pojazdu otrzymuje wówczas odszkodowanie i sam decyduje, czy chce naprawiać pojazd we własnym zakresie, czy też go sprzedać. Jeśli jednak ma on wątpliwości co do wyliczeń dokonanych przez ubezpieczyciela, ma prawo odwołać się od otrzymanej decyzji w ciągu 3 lat od daty wypadku.