Samochód zastępczy – kiedy warto z niego skorzystać?

W przypadku niektórych zdarzeń drogowych niezwykle pomocne i jednocześnie niskobudżetowe będzie skorzystanie z możliwości wypożyczenia samochodu zastępczego. O jakich sytuacjach mowa? Na jak długo można otrzymać auto zastępcze?

Kiedy należy się auto zastępcze?

Zgodnie z obowiązującym prawem, warunkami większości ubezpieczeń, Samochód zastępczy z OC sprawcy można otrzymać wtedy, gdy auto ulegnie częściowej lub całkowitej szkodzie z powodu stłuczki lub wypadku z winy innego kierującego. Odbywa się to na podstawie oświadczenia poszkodowanego, że chce on skorzystać z auta zastępczego. Pojazd przysługuje na cały okres naprawy. Zatem nie tylko faktyczny czas naprawy, ale także samo oczekiwanie na przystąpienie do naprawy, w tym oczekiwanie na kosztorys, zamówione części oraz czas niezbędny do odbioru auta przez ubezpieczonego. Jeśli poszkodowany nie miał możliwości korzystania z samochodu, wówczas właściciel auta może wypożyczyć pojazd na własny koszt, a następnie zgłosić się do towarzystwa w celu rozliczenia faktury.

W jaki sposób wypożyczyć auto zastępcze?

Warto nadmienić, że wypożyczeniu podlega nie dowolny model auta, a mniej więcej tek samej klasy, bądź niższej niż samochód poszkodowanego. W przeciwnym razie ubezpieczyciel sprawcy ma pełne prawo do odmowy pokrycia kosztów wynajmu. Samochód zastępczy dostać można z kilku źródeł.  Jednym z nich jest skorzystanie z pobliskiej wypożyczalni samochodów lub też z oferty zaoferowanej przez warsztat samochodowy zajmujący się likwidacją szkody w aucie. Można również skontaktować się z towarzystwem sprawcy, które poda namiar do współpracującej z nim firmy zajmującej się wynajmem samochodów zastępczych.

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, gdy przywrócenie stanu auta sprzed powstania szkody jest niemożliwe lub kosztowne — ubezpieczony ma prawo do auta zastępczego od dnia zniszczenia pojazdu, do momentu, gdy będzie mógł nabyć nowy samochód.