W jaki sposób przebiega proces likwidacji szkody komunikacyjnej?

Przez likwidację szkody komunikacyjnej należy rozumieć wszystkie czynności, jakie są podejmowane przez ubezpieczyciela, dotyczące usuwania skutków kolizji drogowej lub wypadku. Proces likwidacji szkody rozpoczyna się w chwili zgłoszenia zdarzenia przez osobę poszkodowaną, a kończy wypłaceniem należnego odszkodowania. Jakie działania podejmuje ubezpieczyciel w trakcie likwidacji szkody komunikacyjnej?

Co warto wiedzieć o odszkodowaniu?

Każde zdarzenie, nawet drobną stłuczkę na parkingu, warto zgłosić do ubezpieczyciela. Jeśli zawinił drugi kierowca, odszkodowanie będzie wypłacane z jego OC, natomiast jeśli to my spowodowaliśmy zdarzenie, szkoda będzie likwidowana z dobrowolnego ubezpieczenia AC. Można wyróżnić szkody rzeczowe, do których zalicza się uszkodzony samochód lub przedmioty, które się w nim znajdują, a także korzyści związane z jego posiadaniem, szkody osobowe, obejmujące uszczerbki na zdrowiu i koszty leczenia, jak również krzywdy, czyli szkody psychiczne wynikłe z zaistniałej sytuacji. Wszystkie działania, które wchodzą w skład procesu likwidacji szkody komunikacyjnej z OC przebiegają na koszt ubezpieczyciela sprawcy.

W czym może pomóc ubezpieczyciel?

Kolizje i wypadki drogowe to bardzo stresujące zdarzenia. Kontakt z ubezpieczycielem pozwala ograniczyć to napięcie, ponieważ bierze on na siebie zarządzanie dokumentacją związaną ze zdarzeniem, odholowanie uszkodzonego pojazdu czy zapewnienie samochodu zastępczego. Ubezpieczyciel zadba o to, by poszkodowany bezpiecznie dotarł do domu lub mógł skorzystać z noclegu w hotelu. Jeśli jest taka konieczność, do jego obowiązków należy reprezentowanie poszkodowane w sądzie oraz pomoc w uzyskaniu dopłaty do szkody, gdy zostanie ona oceniona zbyt nisko. Wsparcie ubezpieczyciela pozwala oszczędzić czas i nerwy.