W jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie z AC?

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco, jest to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu. Niestety często nie jest ono opłacane, ponieważ nikt nie chce zakładać, że jego samochód poniesie jakąś szkodę. Podejście to nie jest słuszne, bo AC jest właśnie tą ochroną, która przydaje się w przypadku stłuczki z własnej winy, kradzieży czy uszkodzenia auta w wyniku działania sił natury. Autocasco gwarantuje spokojny sen, ponieważ jest dodatkowym zabezpieczeniem pojazdu od zdarzeń losowych i własnych pomyłek na drodze.

Co najczęściej wchodzi w skład ubezpieczenia AC?

Polisy ubezpieczenia autocasco obejmują różne zdarzenia i mogą być dopasowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Zazwyczaj jednak dotyczą wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez ubezpieczonego, na przykład stłuczki z innym pojazdem, porysowania auta podczas parkowania czy potrącenia zwierzęcia. Ubezpieczyciel zajmuje się także likwidacją szkody z AC w przypadku uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie lub zwierzęta, kradzieży i ich prób oraz pożarów i wybuchów. Ostatnią dużą kategorię zdarzeń, która może być zawarta w polisie, stanowią szkody na skutek zjawisk atmosferycznych – gradu, ulew czy trąb powietrznych, a także ich konsekwencji – powalonych drzew lub podtopień.

Zdarzenie – i co teraz?

Bez względu na to, z jakiego powodu zaistniała szkoda, ubezpieczony powinien zgłosić zdarzenie w terminie zawartym w umowie (zazwyczaj od 3 do 7 dni). Jego niedopatrzenie może skutkować zmniejszeniem odszkodowania. Ubezpieczyciel bierze na siebie skomplikowane formalności, tak by sprawnie przejść przez cały proces likwidacji szkody. Rozliczenie może przebiegać między ubezpieczycielem a mechanikiem lub w formie wypłaty określonej przez rzeczoznawcę kwoty. Solidna polisa AC pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu.